องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.สีดา ในเรื่องของการดำเนินการฉีดยาพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก หลังจากที่มีรายงานการเกิดโรคระบาดที่พื้นท


         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 

         เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.สีดา ในเรื่องของการดำเนินการฉีดยาพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก หลังจากที่มีรายงานการเกิดโรคระบาดที่พื้นที่ใกล้เคียงและพบผู้ป่วย 1 รายที่เป็นไข้เลือดออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้เดินทางไปยังหมู่ 9 บ้านถนนหัก ตำบลสีดา อำเภอสีดา เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยากันยุงเพื่อป้องกันโรคระบาดไข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยทั้ง 1 ราย รวมทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านผู้ป่วยครั้ง ที่ 2

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23