องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดามอบทรายอะเบทให้แก่ ชมรม อสม.ตำบลสีดา เพื่อดำเนินการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมตำบลสีดา ต่อไป


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ รพสต.หินแห่

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน ไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2566 โดยมีท่าน นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ ชมรม อสม.ตำบลสีดา เพื่อดำเนินการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมตำบลสีดา ต่อไป

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23