องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดามอบทรายอะเบทให้แก่ ชมรม อสม.ตำบลสีดา เพื่อดำเนินการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมตำบลสีดา ต่อไป


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ รพสต.หินแห่

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน ไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2566 โดยมีท่าน นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ ชมรม อสม.ตำบลสีดา เพื่อดำเนินการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมตำบลสีดา ต่อไป

2023-06-02
2023-05-29
2023-05-15
2023-05-12
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-29
2023-03-10
2023-03-09