องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และทำลายตัวแก่ยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และทำลายตัวแก่ยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566 ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ และโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย

2024-04-10
2024-04-09
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23