องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และทำลายตัวแก่ยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.หินแห่ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และทำลายตัวแก่ยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566 ณ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ และโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย

2023-06-02
2023-05-29
2023-05-15
2023-05-12
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-29
2023-03-10
2023-03-09