องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 อบต.สีดา ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล นักเรียน ศพด.จำนวน3ศพด. นักเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.สีดา จำนวน2 ร.ร. และเด็กๆในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที การแข่งขันเพื่อรับของรางวัลและสนับสนุนของขวัญมอบแก่ เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก รวมถึงการรู้จักหน้าที่ของเด็กที่ควรปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-14
2023-01-03
2022-12-26
2022-12-26
2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10