องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และป


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และประชาชน ทำกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนจากภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะเปียก

2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-12
2022-09-07