องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และป


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และประชาชน ทำกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนจากภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะเปียก

2024-02-07
2024-01-29
2024-01-18
2024-01-17
2024-01-13
2023-12-23
2023-12-18
2023-11-27
2023-11-06
2023-11-02