องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และป


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผู้นำตำบลสีดา อสม.ตำบลสีดา และประชาชน ทำกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในครัวเรือนจากภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะเปียก

2023-03-29
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-08
2023-02-18
2023-01-31
2023-01-29
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-03