องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonsida.go.th

 
 
 


วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ และ อบต.สีดา ได้มีการติดตาม และนำข้าวสาร อาหารแห้ง เยี่ยมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง ณ หมู่ 10 บ้านดอนโก่ย


วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

เนื่องด้วย รพสต.หินแห่ และ อบต.สีดา ได้มีการติดตาม และนำข้าวสาร อาหารแห้ง เยี่ยมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง ณ หมู่ 10 บ้านดอนโก่ย

เยี่ยม นางอวด ผิวไธสง บ้าน เลขที่ 7

2022-11-18
2022-11-14
2022-11-08
2022-10-21
2022-10-12
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-12
2022-09-07