หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนป้องกันการทุจริต 

แผนป้องกันการทุจริต
ลิงค์  
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 - 2564
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปีพ.ศ.2561 - 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สีดา
    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.สีดา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
    การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา
    นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
    คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
    คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับประชาชน
    คู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
    คู่มือการปฏิบัติงานสรบรรณ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข
    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริการประชาชนของกองช่าง
    ขั้นตอนและวิธีวิธีปฏิบัติในการบริการประชาชนกองช่าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข้อมูลการให้บริการประชาชน
    คู่มือการให้บริหารประชาชน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมา
    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 วัฒนธรรมองค์กร
    วัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,021

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.