หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 10  สิงหาคม 2562 อบต.สีดา จัดทำโครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
วันที่ 26  มิถุนายน 2562 อบต.สีดา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มุ่งแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด"
 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลสีดา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสีดา
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562
 โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  จัดกิจกรรมอบรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลสีดา
 โครงการOTOPนวัตวิถี ณ บ่อไก่แก้ว อ.สีดา จ.นครราชสีมา
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดย นายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลสีดา ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสีดา ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำโดยนายครรชิต ต่อเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในการนี้ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกับเชิญผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 724,922

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.