หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ใบสมัครกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
     ใบสมัครกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาดาวน์โหลด
 ระเบียบกองทุนสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
     ระเบียบกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาดาวน์โหลด
 freak
     freakดาวน์โหลด
 แบบคำร้องส่วนโยธา
     หนังสือรับรองการให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดาวน์โหลด
     ใบแจ้งการขุดดิน ถมดินดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน อาคารดาวน์โหลด
 แบบคำร้องทั่วไป (สำนักปลัด)
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการดาวน์โหลด
 แบบคำขอแจ้ง/อนุญาต ตามข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข
     แบบคำขอเกี่ยวกับกิจการตลาดและสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหารดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตดาวน์โหลด
 แบบคำร้อง/คำขอ (ส่วนการคลัง)
     แบบฟอร์มขอยื่นแบบชำระภาษีดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ดาวน์โหลด
     การจัดเก็บภาษีดาวน์โหลด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,139

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.