หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางประคอง อภัย
ครูผู้ช่วย (ครูผู้ดูแลเด็ก) 3
โทรศัพท์ : 089-9454075


นางนงนุช แทนค้ำ
ครูผู้ช่วย (ครูผู้ดูแลเด็ก)3


นางรัชนี คุณเพ็ง
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)


นางคำปุ่น สุคนธพงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป(ผดด.อนุบาลและปฐมวัย)


นางสาวสมจิตร ท้าวนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,076

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.