หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสืบสกุล แสงประพาฬ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นางประทุมมา ชมภูพงค์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวพัฒยา แก้วหอม
นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-4919821


นางสาวนิภารัตน์ พลดงนอก
นักทรัพยาบุคลชำนาญการ


นางประนอม วงษ์อำมาตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายทองคำ เซ็นนอก
พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม)
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 724,982

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.