หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายวงค์ พรมบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นายบุญโฮม จันทร์หอม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา


นางสงวน จุลวิทัศน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายนิครน ตุ้มเมืองโดน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายจรัส แสนจังหรีด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายสุภี สักบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายสำเริง ไพรเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายประยูร บุญมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายวงค์ พรมบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายภาสกร จักรเฮียม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายบุญโฮม จันทร์หอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายคำพอย บุรารมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายประเสริฐ ทองพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายเข็ม หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสมพงษ์ กองปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมชาย ทับศรีลักษณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9


นายสมเด็จ แสนสี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายสมพาน หาญโก่ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10


นายจันทา แสงปุย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.235.174.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 725,096

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 Tel . 098-1012037
Tel : 098-1012037
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.